ANBI status

Posted Leave a comment

Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet ten minste blijken: welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding, vacatiegelden en overige betalingen Zo kunnen wij beoordelen of de leden van het beleidsbepalend orgaan (zoals leden van de raad van toezicht) geen bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen. welke kosten de instelling heeft gemaakt […]

Huisomroep TZBO wordt seniorenomroep Venlo

Posted Leave a comment

01-oktober-2020 Huisomroep TZBO wordt Seniorenomroep Venlo TEGELEN – Het is even wennen voor de vrijwilligers van Huisomroep TZBO. Na 57 jaar onder de oude vertrouwde naam, verandert de Tegelse Zieken en bejaarden Omroep haar naam in Seniorenomroep Venlo, met een nieuw logo en een compleet vernieuwde en gemoderniseerde website. De doelstelling blijft echter ongewijzigd: video- […]